Reference

Reference

Pjeskarenje i AKZ obavljamo profesionalno i odgovorno a naše reference su sljedeće:

Pjeskarenje i AKZ za Elektroprivreda HZ – HB d.d.Mostar,

Pjeskarenje i AHZ HEP – crpna stanica Buško Blato,

Pjeskarenje i AKZ za Elektroprivreda d.d. Sarajevo,

Pjeskarenje i AKZ Ceste Federacije d.d. Sarajevo,

Pjeskarenje i AKZ Ceste Mostar,

Pjeskarenje i AKZ BH GAS Sarajevo,

Pjeskarenje i AKZ Hering d.o.o. Široki Brijeg,

Pjeskarenje i AKZ Općina Jajce,

Pjeskarenje i AKZ Komotin d.o.o. Jajce,

PjeskarenjE AKZ Cementera Kakanj,

Pjeskarenje i AKZ Thermoflux d.o.o. Jajce,

Pjeskarenje i AKZ Vrbas- Bus d.o.o. Jajce,

Pjeskarenje i AKZ Violeta d.o.o. Grude,

Pjeskarenje i AKZ Mukić – Komerc d.o.o. Jajce,

Pjeskarenje i AKZ Konstrukcije d.o.o. Mostar,

Pjeskarenje i AKZ AX Solin d.o.o. Mostar,

Pjeskarenje i AKZ Novi Jelšingrad d.o.o. Banja Luka,

Pjeskarenje i AKZ Končar G.M. Zagreb,

Pjeskarenje i AKZ Iskra Impuls d..o.o. Kranj,

Pjeskarenje i AKZ Feal d.o.o. Mostar,

Pjeskarenje i AKZ Litostroj Power d.o.o. Ljubljana,

Pjeskarenje i AKZ Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić,

Pjeskarenje i AKZ Alloy Whellse d.o.o. Jajce,

Pjeskarenje i AKZ Palavra d.o.o. Nova Bila.

Građevinsko – zanatski radovi referec lista:

Izgradnja Benzinske pumpe na magisralnoj cesti Jajce – Donji Vakuf investitor Najko d.o.o. Jajce,

Sanacija i adaptacija dvije proizvodne hale u naselju Kamenice bb investor Općina Jajce,

Izgradnja više porodičnih objekata,

Adaptacija stanova,

Izgradnja vodovoda, kanalizacija, jama za otpadnu vodu,

Usluge prevoza rasutih tereta:

Usluge prevoza za Mlinpek – Žitar d.d. Jajce

Usluge prevoza za Mlinpek d.d. Bugojno,

Usluge prevoza za B.S.I. d.o.o. Jajce

Usluge prevoza za R – S Silikon d.o.o. Mrkonjić Grad,

Usluge prevoza za Šarac – Promet d.o.o. Tomislavgrad,

Usluge prevoza za Denix d.o.o. Srebrenik,

Usluge prevoza za RDI d.o.o. Kupres.